Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
06.08.2012 Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č.02/033/11
12/2012
13,000.00 Prima banka Slovensk, a.s.
Hodžova 11, 01011 Žilina
detail
31.05.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2012
400.00 Ing.Viera Blažeková
Stolečné 933, 01331 Dlhé Pole
detail
25.04.2012 Dohoda č.27/§50j/2012
5/2012
6,818.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16
detail
25.04.2012 Mandátna zmluva
10/2012
3,000.00 Legal tender s.r.o.
Ružová dolina 8
detail
03.04.2012 Nájomná zmluva
6/2012
955.20 Avios Michal Badiar
Divinka 35
detail
22.03.2012 Dohoda č.15/§50j/2012
4/2012
17,510.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Žilina
detail
19.03.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena
20/2011
0.00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Žilina
detail